Firmast

AS Smarten Logistics on Eesti kapitalil põhinev suurim kolmanda osapoole logistika (3PL) teenusepakkuja Eestis, omades tugevat kliendibaasi, kelle seast võib leida nii tootjaid, maaletoojaid kui ka jaekaubandusettevõtteid.
Vaata meie klientide tagasisidet.

62 000

LAOPINDA

Turule tuldi rohkem kui kakskümmend viis aastat tagasi, olles senimaani antud valdkonna liider. Hetkel opereerime uutes ja modernsetes laohoonetes, mille üldpind on rohkem kui 60 000 ruutmeetrit.

Meie eesmärk

Meie eesmärk on olla paindlik oma teenuste pakkumisel ja võimaldada logistikapartneritele
just nende äri vajadustest lähtuvaid logistilisi lahendusi aidates seeläbi kaasa nende äri edule.

Me süveneme põhjalikult iga partneri äri eripäradesse ja rakendame oma aastate jooksul saadud teadmisi,
oskusi ja kogemusi parimate logistiliste lahenduste väljatöötamisel.

Visioon, missioon ja põhiväärtused

Visioon

Smarten Logistics`i visioon on olla hinnatuim logistikalahenduste pakkuja.

Missioon

Smarten Logistics`i missioon on olla parim partner oma klientidele, tagades nende äri edu läbi efektiivsete logistikalahenduste.

AS Smarten Logistics põhiväärtused on:

USALDUSVÄÄRSUS

 • Ettevõte järgib oma tegevuses seadusandlust, vastavuskohustusi ja muid logistikateenuste valdkonnas kohaldatud nõudeid ja tunnustatud tegutsemistavasid. Ettevõte täidab endale lepingutega võetud kohustused.
 • Smartenlane on usaldusväärne. Ta vastutab antud lubaduste ja tehtud tegude eest. Smartenlane austab inimesi enda ümber.

PÜHENDUMUS

 • Ettevõtte eesmärk on kvaliteetse logistikateenuse pakkumine, et tagada pidev klientide ja koostööpartnerite rahulolu ja pikaajaline koostöö.
 • Smartenlase eesmärk on saavutada alati parim tulemus, arvestades nii töö kvaliteeti kui hulka. Smartenlane on korrektne ja täpne oma töös, orienteeritud klientide vajaduste täitmisele

ARENDAMINE ja INITSIATIIVIKUS

 • Ettevõtte eesmärk on teenuse ja teenuse kvaliteedi ning ettevõtte teadmuse pidev areng. Selleks on loodud süsteem nii personali arengu, teenuse kvaliteedi kui ka keskkonnaalaste eesmärkide püstitamiseks ja monitoorimiseks, et oleks tagatud süsteemi pidev areng ja tulemuslikkus.
 • Smartenlane teab, et parimad tulemused ja efektiivseimad lahendused ei ole iseenesestmõistetavad. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb olla aktiivne, analüüsida oma töölõiku, olla orienteeritud ettepanekute tegemisele oma töö parendamiseks.

HOOLIVUS

 • Ettevõte suhtub hoolivalt ja lugupidavalt kõikide huvipoolte ootustesse. Ettevõte arvestab oma tegevusega kaasnevate võimalike mõjudega ümbritsevale keskkonnale ning püüab vältida keskkonna asjatut saastamist.
 • Smartenlane on abivalmis – tema poole saab alati pöörduda ja julgelt abi küsida. Smartenlase igapäevane eesmärk on tagada nii sise- kui väliskliendi rahulolu – see tähendab, et igaüks pingutab selle nimel, et töö saaks õigeaegselt ja parimal viisil tehtud selleks, et häiritud ei oleks nii kolleegi, logistikapartneri kui kliendi tegevus.  Smartenlane arvestab oma tegevusega kaasnevate võimalike mõjudega ümbritsevale keskkonnale ning püüab vältida keskkonna asjatut saastamist.

Ajalugu

 • 2021

  16. aprillil 2021 toimunud ELEA (Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon) nõukogu koosolekul võeti ELEA liikmeskonda AS Smarten Logistics.

 • 2019

  AS Smarten Logistics võttis kasutusele Telia IT-terviklahenduse tänu millele tagab Telia Smartenile kogu kriitiliste infosüsteemide baasinfrastruktuuri täislahenduse – andmekeskuste teenuse, serverite majutuse ning pilveteenuse, kuhu plaanitakse üle viia kõik tulevased teenused.

  2019

 • 2018

  Rukki kesklao viimase etapi valmimine. Smartenil on kaks keskladu kokku 62 000 m2.

 • 2015

  Rukki kesklao esimese etapi avamine.

  2015

 • 2013

  Smarteni juhtkond otsib pidevalt võimalusi keskkonnaalase tegevuse parandamiseks. Selleks juurutasime keskonnajuhtimise sertifikaadi ISO 14001, et paremini keskkonnamõju kontrollida, vähendada ja ennetada.

 • 2011

  AS Smarten Logistics kvaliteedijuhtimissüsteem kiideti Lloyds Register Quality Assurance Limited poolt heaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi alusel: ISO 9001:2015.

  2011

 • 2011

  AS Smarten Logistics võttis Laagris, Tänassilma tööstuspargis kasutusele täiendava laopinna suurusega 4500 ruutmeetrit.

 • 2010

  AS Smarten Logistics võttis infosüsteemi arenduse jätkamiseks kasutusele Axapta versiooni Dynamics AX 2009.

  2010

 • 2006

  AS Smarten Logistics kolib uude logistikakeskusesse Assakul.

 • 2006

  AS S-Marten uueks ärinimeks saab AS Smarten Logistics.

  2006

 • 2002

  Kuivõrd logistikateenuste ja hulgimüügi harud on kasvanud väga suureks, otsustatakse jätkata kahe eraldiseisva ettevõttena. AS S-Marten muutub 100% logistikaettevõtteks. Luuakse AS Sales-Star, mille põhitegevuseks on müügi- ja turundustegevuste pakkumine.

 • 2001

  Luuakse Smarteni tütarettevõte S-Marten Ladu OÜ, mis korraldab kõik tolliga seotud toimingud alates kaupade saabumisest Eestisse kuni nende müümiseni Eestis või eksportimiseni välisriikidesse.

  2001

 • 2000

  Jõudsa kasvamise tulemusel tekib vajadus uue laokompleksi järele. Liiva keskuses valmib kesklao esimene järk. Uus ladu töötab jaotuskeskusena, kus komplekteeritakse kaubad ning saadetakse otse või piirkondlike terminaalide kaudu klientidele edasi. Tõenäoliselt esimesena Eestis võetakse laialdaselt kasutusele mobiilne GSM-sidel baseeruv tellimuste vastuvõtusüsteem MARS.

 • 1998

  Smarten alustab logistikateenuse pakkumisega. Esimeseks koostööpartneriks saab ADT, praegu tuntud kui Allied Domecq Eesti.

  1998

 • 1996

  Sõlmitakse ainumaaletooja lepingud veel kahe tuntud kaubamärgi esindajaga: Fazer ja Kelloggs. Et mitte killustuda, võetakse vastu otsus keskenduda ainult nende toodete müügile, milles omatakse ainumaaletooja õigusi.

 • 1995

  Smarteni jaoks üks tähtsamaid aastaid. Eesti turul jõutakse uuele tasemele, sõlmides ainumaaletooja leping maailma suurima esmatarbekaupade tootjaga Procter & Gamble. See kindlustab kindlate ja tuntud kaubamärkide distributsiooni Eestis.

  1995

 • 1994

  Ostetakse ja ehitatakse välja laokompleks Peterburi teel. Uus laokompleks võimaldab opereerida ja pakkuda hulgifirma teenust üle kogu Eesti.

 • 1993

  Smarten alustab tegevust Eesti erakapitalil põhineva hulgikaubandusfirmana. Toidukaupade importimisele lisanduvad peagi esmatarbekaubad.

  1993

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Mais 2011 kiideti heaks Lloyds Register Quality Assurance Limited poolt heaks AS Smarten Logistics kvaliteedijuhtimissüsteem standardi ISO 9001:2015 alusel.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutussfäär hõlmab logistikateenuse osutamist.

AS Smarten Logistics juhtkond on välja töötanud ja rakendanud oma juhtimissüsteemi kui vahendi:

a) partneri nõuetele ja vajadustele vastavate teenuste pakkumisega seonduvate protsesside rakendamiseks ja tõendamiseks;

b) oma tegevuspõhimõtete elluviimiseks, kvaliteedieesmärkide saavutamiseks ja teenuste vastavuse tagamiseks partneriga kokkulepitud ning teistele spetsifitseeritud nõuetele.

Ettevõtte juhtkond rakendab, hoiab pidevalt töökorras ja parendab oma juhtimissüsteemi. Süsteemi raames on määratletud protsesside juhtimiseks ja teenuste vastavuse tagamiseks vajalik informatsioon, mille kättesaadavuse tagavad vastav käsiraamat, protseduurid, juhendid ja vormid.