SMARTEN
LOGISTICS

AS Smarten Logistics on suurim laologistika teenusepakkuja Eestis. Omame väga mitmekülgset kliendibaasi ja hea katvusega transpordivõrgustikku.

Meil on üle 30 aasta kogemust, olles antud valdkonna liider. Opereerime modernsetes logistikakeskustes, mille üldpind on rohkem kui 60 000 ruutmeetrit. 

62 000

Ruutmeetrit laopinda

Meie eesmärk

Oleme paindlikud ja võimaldame just Sinu äri vajadustest lähtuvaid logistilisi lahendusi. Süveneme põhjalikult iga partneri äri eripäradesse ning rakendame oma aastate jooksul saadud teadmisi ja kogemusi.

Meie väärtused

Smarteni jaoks on kõige olulisem meie ettevõttekultuur, mis põhineb neljal põhiväärtusel - väärtused, mis on meile olulised ja kujundavad meie igapäevast tööviisi.

  • Ettevõte järgib oma tegevuses seadusandlust, vastavuskohustusi ja muid logistikateenuste valdkonnas kohaldatud nõudeid ja tunnustatud tegutsemistavasid. Ettevõte täidab endale lepingutega võetud kohustused.
  • Smartenlane on usaldusväärne. Ta vastutab antud lubaduste ja tehtud tegude eest. Smartenlane austab inimesi enda ümber.
  • Ettevõtte eesmärk on kvaliteetse logistikateenuse pakkumine, et tagada pidev klientide ja koostööpartnerite rahulolu ja pikaajaline koostöö.
  • Smartenlase eesmärk on saavutada alati parim tulemus, arvestades nii töö kvaliteeti kui hulka. Smartenlane on korrektne ja täpne oma töös, orienteeritud klientide vajaduste täitmisele
  • Ettevõtte eesmärk on teenuse ja teenuse kvaliteedi ning ettevõtte teadmuse pidev areng. Selleks on loodud süsteem nii personali arengu, teenuse kvaliteedi kui ka keskkonnaalaste eesmärkide püstitamiseks ja monitoorimiseks, et oleks tagatud süsteemi pidev areng ja tulemuslikkus.
  • Smartenlane teab, et parimad tulemused ja efektiivseimad lahendused ei ole iseenesestmõistetavad. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb olla aktiivne, analüüsida oma töölõiku, olla orienteeritud ettepanekute tegemisele oma töö parendamiseks.
  • Ettevõte suhtub hoolivalt ja lugupidavalt kõikide huvipoolte ootustesse. Ettevõte arvestab oma tegevusega kaasnevate võimalike mõjudega ümbritsevale keskkonnale ning püüab vältida keskkonna asjatut saastamist.
  • Smartenlane on abivalmis – tema poole saab alati pöörduda ja julgelt abi küsida. Smartenlase igapäevane eesmärk on tagada nii sise- kui väliskliendi rahulolu – see tähendab, et igaüks pingutab selle nimel, et töö saaks õigeaegselt ja parimal viisil tehtud selleks, et häiritud ei oleks nii kolleegi, logistikapartneri kui kliendi tegevus.  Smartenlane arvestab oma tegevusega kaasnevate võimalike mõjudega ümbritsevale keskkonnale ning püüab vältida keskkonna asjatut saastamist.
2022
Ajaloo suurim ladude kolimine ja uute partnerite liitumine.
2021
16. aprillil 2021 toimunud ELEA (Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon) nõukogu koosolekul võeti ELEA liikmeskonda AS Smarten Logistics.
2019
AS Smarten Logistics võttis kasutusele Telia IT-terviklahenduse tänu millele tagab Telia Smartenile kogu kriitiliste infosüsteemide baasinfrastruktuuri täislahenduse – andmekeskuste teenuse, serverite majutuse ning pilveteenuse, kuhu plaanitakse üle viia kõik tulevased teenused.
2018
Rukki kesklao viimase etapi valmimine. Smartenil on kaks keskladu kokku 62 000 m2.
2015
Rukki kesklao esimese etapi avamine.
2013
Smarteni juhtkond otsib pidevalt võimalusi keskkonnaalase tegevuse parandamiseks. Selleks juurutasime keskonnajuhtimise sertifikaadi ISO 14001, et paremini keskkonnamõju kontrollida, vähendada ja ennetada.
2011
AS Smarten Logistics kvaliteedijuhtimissüsteem kiideti Lloyds Register Quality Assurance Limited poolt heaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi alusel: ISO 9001:2015.
2010
AS Smarten Logistics võttis infosüsteemi arenduse jätkamiseks kasutusele Axapta versiooni Dynamics AX 2009.
2006
AS Smarten Logistics kolib uude logistikakeskusesse Assakul.
2006
AS S-Marten uueks ärinimeks saab AS Smarten Logistics.
2002
Kuivõrd logistikateenuste ja hulgimüügi harud on kasvanud väga suureks, otsustatakse jätkata kahe eraldiseisva ettevõttena. AS S-Marten muutub 100% logistikaettevõtteks. Luuakse AS Sales-Star, mille põhitegevuseks on müügi- ja turundustegevuste pakkumine.
2001
Luuakse Smarteni tütarettevõte S-Marten Ladu OÜ, mis korraldab kõik tolliga seotud toimingud alates kaupade saabumisest Eestisse kuni nende müümiseni Eestis või eksportimiseni välisriikidesse.
2000
Jõudsa kasvamise tulemusel tekib vajadus uue laokompleksi järele. Liiva keskuses valmib kesklao esimene järk. Uus ladu töötab jaotuskeskusena, kus komplekteeritakse kaubad ning saadetakse otse või piirkondlike terminaalide kaudu klientidele edasi. Tõenäoliselt esimesena Eestis võetakse laialdaselt kasutusele mobiilne GSM-sidel baseeruv tellimuste vastuvõtusüsteem MARS.
1998
Smarten alustab logistikateenuse pakkumisega. Esimeseks koostööpartneriks saab ADT, praegu tuntud kui Allied Domecq Eesti.
1996
Sõlmitakse ainumaaletooja lepingud veel kahe tuntud kaubamärgi esindajaga: Fazer ja Kelloggs. Et mitte killustuda, võetakse vastu otsus keskenduda ainult nende toodete müügile, milles omatakse ainumaaletooja õigusi.
1995
Smarteni jaoks üks tähtsamaid aastaid. Eesti turul jõutakse uuele tasemele, sõlmides ainumaaletooja leping maailma suurima esmatarbekaupade tootjaga Procter & Gamble. See kindlustab kindlate ja tuntud kaubamärkide distributsiooni Eestis.
1994
Ostetakse ja ehitatakse välja laokompleks Peterburi teel. Uus laokompleks võimaldab opereerida ja pakkuda hulgifirma teenust üle kogu Eesti.
1993
Smarten alustab tegevust Eesti erakapitalil põhineva hulgikaubandusfirmana. Toidukaupade importimisele lisanduvad peagi esmatarbekaubad.