YRITYKSESTÄ

AS Smarten Logistics on virolainen ja suurin kolmannen osapuolen logistiikan (3PL) palveluntarjoaja Virossa. Yritys on hankkinut toimintavuosiensa aikana uskollisen asiakaskunnan, joiden joukossa on valmistajia, maahantuojia ja vähittäismyymälöitä.

62 000

VARASTOTILAA

Yritys on tullut markkinoille runsaat kaksikymmentäviisi vuotta sitten ja on ollut melkein koko historiansa ajan toimialansa markkinajohtaja. Tällä hetkellä toimimme uusissa ja nykyaikaisissa varastotiloissa, joissa on tilaa runsaan 60 000 neliön verran.

MEIDÄN TAVOITE

Meidän tavoitteena on olla joustava palveluiden tarjoaja ja mahdollistaa logistiikkakumppaneille heidän liiketoiminnan vaatimusten mukaisten logististen palveluiden tuottaminen, jotka tukevat samalla asiakkaan liiketoiminnan sujuvuutta.

Perehdymme aina jokaisen yhteistyökumppanin liiketoiminnan sisältöön ja sovellamme parhaiten logististen ratkaisujen kehittämisessä vuosien saatossa hankittuja tietoja, taitoja ja kokemuksia.

VISIO, MISSIO JA PERUSARVOT

Visio

Smarten Logisticsin visiona on olla arvostetuin logistiikkaratkaisujen tarjoaja.

Missio

Smarten Logisticsin missiona on olla paras kumppani asiakkailleen, varmistaen heidän liiketoiminnan sujuvuuden tehokkaiden logistiikkaratkaisujen avulla.

AS Smarten Logisticsin perusarvot ovat:

LUOTETTAVUUS

 • Yritys noudattaa toiminnassaan lainsäädäntöä, vastuuvelvollisuuksiaan ja muita logistiikka-alalla voimassa olevia vaatimuksia sekä tunnustettuja toimintatapoja. Yritys noudattaa sopimuksista johtuvia velvollisuuksiaan.
 • Smartenlainen on luotettava. Hän hoitaa, mitä on luvannut ja vastaa teoistaan. Smartenlainen arvostelee ihmisiä, joiden kanssa on tekemisissä.

SITOUTUMINEN

 • Yrityksen tavoitteena on laadukkaiden logistiikkapalveluiden tarjoaminen, joilla varmistetaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys ja pitkäaikainen yhteistyö.
 • Smartenlaisen tavoitteena on päästä aina parhaisiin tuloksiin, työn laatu ja määrä huomioiden. Smartenlainen on täsmällinen ja tarkka työssään ja sitoutunut toimimaan asiakkaiden odotusten ja toiveiden mukaisella tavalla.

KEHITTÄMINEN ja ALOITTEELLISUUS

 • Yrityksen tavoitteena on palvelun ja palvelun laadun sekä yrityksen tietotaidon jatkuva kehittäminen. Tätä varten on luotu järjestelmä henkilöstön kehittämisen, palvelun laadun ja myös ympäristöalan tavoitteiden asettamiseen ja seuraamiseen, joilla varmistetaan järjestelmän jatkuva kehitys ja tuloksellisuus.
 • Smartenlainen tietää, että parhaat tulokset ja tehokkaimmat ratkaisut eivät ole itsestään selviä. Parhaan tulokseen pääsemiseen on oltava aktiivinen, analysoitava oma työsuoritustaan, on tehtävä ehdotuksia yrityksen toiminnan parantamiseen.

VÄLITTÄMINEN

 • Yritys suhtautuu välittäen ja kunnioituksella kaikkien yhteistyökumppaneiden odotuksiin. Yritys huomioi toimintaansa mahdollisesti liittyvät ympäristövaikutukset ja pyrkii välttämään ympäristön turhaa saastuttamista.
 • Smartenlainen on avulias – häneltä voi aina pyytää apua ja neuvoja. Smartenlaisen toiminnan päivittäisenä tavoitteena on varmistaa sisäisen ja ulkoisen asiakkaan tyytyväisyys – jokainen tekee parhaansa, jotta työ olisi tehty ajoissa ja parhaalla tavalla, jotta työtoverin, logistiikkakumppanin tai asiakkaan toiminta voisi sujuvasti jatkua. Smartenlainen huomioi toimintaansa liittyvät mahdolliset ympäristövaikutukset ja pyrkii välttämään ympäristön turhaa saastuttamista.

HISTORIA

 • 2018

  Valmistuu Rukkin keskusvaraston viimeinen vaihe. Smartenilla on käytössään kaksi keskusvarastoa, joissa on tilaa yhteensä 62 000 m2.

 • 2015

  Rukkin keskusvaraston ensimmäisen vaiheen avaaminen.

  2015

 • 2013

  Smartenin johto hakee jatkuvasti mahdollisuuksia ympäristötoimintansa parantamiseen. Otimme tätä varten käyttöömme ympäristöohjausjärjestelmän ISO 14001, jotta ympäristövaikutuksia voitaisiin paremmin seurata, vähentää ja ennakoida.

 • 2011

  AS Smarten Logisticsin laadunohjausjärjestelmä hyväksyttiin Lloyds Register Quality Assurance Limitedin toimesta laadunohjausstandardin  ISO 9001:2015 mukaisesti.

  2011

 • 2011

  AS Smarten Logistics saa Laagrissa, Tänassilman teollisuuspuistossa käyttöönsä uuden 4500 neliön varastoalueen.

 • 2010

  AS Smarten Logistics ottaa viestintäjärjestelmän kehittämisen jatkamiseen käyttöönsä Axaptan version Dynamics AX 2009.

  2010

 • 2006

  AS Smarten Logistics muuttaa uuteen logistiikkakeskukseen Assakussa.

 • 2006

  AS S-Martenin uusi toiminimi on AS Smarten Logistics.

  2006

 • 2002

  Logistiikkapalveluiden ja tukkukaupan toimialat ovat kasvaneet voimakkaasti ja sen johdosta päätetään jatkaa kahtena erillisenä yrityksenä. AS S-Marten jatkaa 100% logistiikkayrityksenä. Perustetaan AS Sales-Star, jonka päätoimialana on myynti- ja markkinointipalveluiden tarjoaminen.

 • 2001

  Perustetaan Smartenin tytäryhtiö S-Marten Ladu OÜ, jossa järjestetään kaikki tullaukseen liittyvät toimet aina tavaroiden saapumisesta Viroon niiden myymiseen Virossa tai muihin maihin viemiseen.

  2001

 • 2000

  Yrityksen nopean kasvun myötä kasvaa tarve uuden varastoyksikön hankkimiseen. Liiva keskuksessa valmistuu keskusvaraston ensimmäinen rakennusvaihe. Uusi varasto toimii jakelukeskuksena, jossa tilaukset kootaan ja toimitetaan joko suoraan tai alueellisten jakelupisteiden kautta asiakkaille. Virossa todennäköisesti ensimmäisenä on käytössä matkapuhelinten GSM-viestintään perustuva tilausten vastaanottojärjestelmä MARS.

 • 1998

  Smarten aloittaa logistiikkapalveluiden tarjoamisen. Ensimmäisenä yhteistyökumppanina on ADT, nykyiseltä nimeltä Allied Domecq Eesti.

  1998

 • 1996

  Solmitaan yksinedustajan sopimuksen vielä kahden tunnetun tavaramerkin, Fazerin ja Kelloggsin kanssa. Jotta yrityksen toiminta pysyisi hyvin hallittavana, päätetään keskittyä vain niiden tuotteiden myyntiin, joiden osalta olemme ainoan maahantuojan asemassa.

 • 1995

  Yksi Smartenin historian merkittävimmistä vuosista. Viron markkinoilla saavutetaan aivan uusi taso, solmitaan yksinedustajan sopimus maailman suurimman päivittäistavaroiden valmistajan Procter & Gamblen kanssa. Näin varmistamme vakaiden ja tunnettujen tavaramerkkien toimittamiseen Viron sisällä.

  1995

 • 1994

  Yritys ostaa ja rakentaa valmiiksi ensimmäisen varastoyksikön Peterburi-tiellä. Uudessa varastossa pystymme tarjoamaan koko maan kattavia tukkukauppapalveluita.

 • 1993

  Smarten aloittaa virolaisten perustajien pääoman turvin liiketoiminnan tukkukauppayrittäjänä. Elintarvikkeiden tuonnin lisäksi aloitetaan pian myös päivittäistavaroiden myynti.

  1993

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Lloyds Register Quality Assurance Limited hyväksyi toukokuussa 2011  AS Smarten Logisticsin standardiin ISO 9001:2015 perustuvan laadunohjausjärjestelmän.

Laadunohjausjärjestelmää sovelletaan logistiikkapalveluiden tarjoamiseen.

AS Smarten Logisticsin johto on kehittänyt ja soveltanut käytäntöön työkaluna käytettävän oman ohjausjärjestelmän:

a) kumppanin vaatimusten ja tarpeiden mukaisten palveluiden tarjoamiseen liittyvien prosessien soveltamiseen ja todentamiseen;

b) omien toimintaperiaatteiden toteuttamiseen, laatutavoitteiden saavuttamiseen ja palveluiden kumppaneiden kanssa sovittujen ja muiden erityisvaatimusten mukaisuuden varmistamiseen.

Yrityksen johto soveltaa ohjausjärjestelmää kaikessa toiminnassaan, ylläpitää sen toimivuutta ja tekee siihen jatkuvasti parannuksia. Järjestelmän puitteissa on määritelty prosessien ohjaamiseen ja palveluiden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen vaaditut tiedot, joiden saatavuuden varmistavat aihetta käsittelevä käsikirja, toimintatavat, ohjeet ja lomakkeet.