SMARTEN
LOGISTICS

AS Smarten Logistics on virolaiseen pääomaan perustuva suurin kolmannen osapuolen logistiikan eli 3PL-palveluntarjoaja Virossa. Sillä on laaja asiakaspohja, joka käsittää niin valmistajia, maahantuojia kuin vähittäiskaupan yrityksiäkin.

Yritys on tullut markkinoille runsaat kaksikymmentäviisi vuotta sitten ja on ollut melkein koko historiansa ajan toimialansa markkinajohtaja. Tällä hetkellä toimimme uusissa ja nykyaikaisissa varastotiloissa, joissa on tilaa runsaan 60 000 neliön verran.

62 000

Varastotilaa

Tavoitteemme

Tavoitteemme on olla joustava palveluiden tarjoaja, antaa logistiikkakumppaneillemme juuri heidän liiketoimintansa tarpeisiin perustuvia logistiikan ratkaisuja ja auttaa siten heidän liiketoimintaansa menestymään.

Perehdymme aina jokaisen yhteistyökumppanin liiketoiminnan sisältöön ja sovellamme vuosien aikana saamiamme tietoja,
taitoja ja kokemuksia parhaimpien logististen ratkaisuiden työstämiseksi.

Missio

Smarten Logisticsin missiona on olla paras kumppani asiakkailleen
takaamalla sillä tavoin heidän liiketoimintansa menestyksen tehokkaiden logistiikkaratkaisuiden avulla.

Visio

Smarten Logisticsin visiona on olla arvostetuin logistiikkaratkaisuiden tarjoaja.

As smarten logisticsin perusarvot ovat:

  • Yritys noudattaa toiminnassaan lainsäädäntöä, vastuuvelvollisuuksiaan ja muita logistiikka-alalla voimassa olevia vaatimuksia sekä tunnustettuja toimintatapoja. Yritys noudattaa sopimuksiin perustuvia velvoitteitaan.
  • Smartenlainen on luotettava. Hän vastaa antamistaan lupauksista ja tekemistään toimista. Smartenlainen kunnioittaa läheisiään.
  • Yrityksen tavoitteena on laadukkaiden logistiikkapalveluiden tarjoaminen, jolla varmistetaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys ja pitkäaikainen yhteistyö.
  • Smartenlaisen tavoitteena on päästä aina parhaisiin tuloksiin, työn laatu ja määrä huomioiden. Smartenlainen on täsmällinen ja tarkka työssään ja sitoutunut toimimaan asiakkaiden odotusten ja toiveiden mukaisella tavalla.
  • Yrityksen tavoitteena on palveluiden ja palvelun laadun sekä yrityksen tietotaidon jatkuva kehittäminen. Henkilökunnan kehittämiseksi ja palveluiden laadun sekä myös ympäristöalan tavoitteiden asettamiseen ja seuraamiseen on luotu järjestelmä, jolla varmistetaan kokonaisuuden jatkuva kehitys ja tuloksellisuus.
  • Smartenlainen tietää, että parhaat tulokset ja tehokkaimmat ratkaisut eivät ole itsestään selviä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on oltava aktiivinen, analysoitava työsuoritustaan ja oltava valmis tekemään ehdotuksia oman työnsä parantamiseksi.
  • Yritys arvostaa ja kunnioittaa kaikkien osapuolten odotuksia. Yritys ottaa huomioon toiminnastaan mahdollisesti koituvat vaikutukset ympäristölle, ja pyrkii välttämään ympäristön aiheetonta saastuttamista.
  • Smartenlainen on avulias – häneltä voi aina pyytää apua ja neuvoja. Smartenlaisen tavoitteena on taata kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden tyytyväisyys. Tämä merkitsee, että jokainen meistä tekee kaikkensa, jotta työ valmistuisi oikea-aikaisesti ja parhaimmalla tavalla, jotta työtoverin, logistiikkakumppanin tai asiakkaan toiminta voisi jatkua sujuvasti. Smartenlainen huomioi toimintaansa liittyvät mahdolliset ympäristövaikutukset ja pyrkii välttämään ympäristön turhaa saastuttamista.
2021
AS Smarten Logistics otettiin 16. huhtikuuta 2021 pidetyssä ELEA:n (Viron logistiikka- ja huolintaliiton) hallintoneuvoston kokouksessa ELEA:n jäseneksi.
2019
AS Smarten Logistics otti käyttöön Telian IT-alan kokonaisratkaisun, minkä johdosta Telia takaa Smartenille koko kriittisten tietojärjestelmien perusinfrastruktuurin täyden palvelun ratkaisun – tietokeskuspalvelut, palvelinten hostaukset ja pilvipalvelut, joihin suunnitellaan siirrettävän kaikki tulevat palvelut.
2018
Valmistuu Rukki-tien keskusvaraston viimeinen vaihe. Smartenilla on käytössään kaksi keskusvarastoa, joissa on tilaa yhteensä 62 000 m².
2015
Rukki-tien keskusvaraston ensimmäisen vaiheen avaaminen.
2013
Smartenin johto hakee jatkuvasti mahdollisuuksia ympäristötoimintansa parantamiseen. Otimme tätä varten käyttöömme ympäristöohjausjärjestelmän ISO 14001, jotta ympäristövaikutuksia voitaisiin paremmin seurata, vähentää ja ennakoida.
2011
AS Smarten Logisticsin laadunohjausjärjestelmä hyväksyttiin Lloyds Register Quality Assurance Limitedin toimesta laadunohjausstandardin ISO 9001:2015 mukaisesti.
2010
AS Smarten Logistics otti käyttöön tietojärjestelmän kehittämiseksi Axaptan version Dynamics AX 2009.
2006
AS Smarten Logistics muuttaa uuteen logistiikkakeskukseen Assakussa.
2006
AS S-Martenin uudeksi liikenimeksi tulee AS Smarten Logistics.
2002
Logistiikkapalveluiden ja tukkukaupan toimialat ovat kasvaneet voimakkaasti, ja sen johdosta päätetään jatkaa kahtena erillisenä yrityksenä. AS S-Marten jatkaa 100 % logistiikkayrityksenä. Perustetaan AS Sales-Star, jonka päätoimialana on myynti- ja markkinointipalveluiden tarjoaminen.
2001
Perustetaan Smartenin tytäryhtiö S-Marten Ladu OÜ, jossa järjestetään kaikki tullaukseen liittyvät toimet aina tavaroiden saapumisesta Viroon niiden myymiseen Virossa tai muihin maihin viemiseen.
2000
Yrityksen nopean kasvun myötä kasvaa tarve uuden varastoyksikön hankkimiseen. Liivan keskukseen valmistuu keskusvaraston ensimmäinen rakennusvaihe. Uusi varasto toimii jakelukeskuksena, jossa tilaukset kootaan ja toimitetaan joko suoraan tai alueellisten jakelupisteiden kautta asiakkaille. Virossa todennäköisesti ensimmäisenä on käytössä matkapuhelinten GSM-viestintään perustuva tilausten vastaanottojärjestelmä MARS.
1998
Smarten aloittaa logistiikkapalveluiden tarjoamisen. Ensimmäisenä yhteistyökumppanina on ADT, nykyiseltä nimeltä Allied Domecq Eesti.
1996
Solmitaan yksinedustajan sopimukset vielä kahden tunnetun tavaramerkin, Fazerin ja Kelloggsin kanssa. Jotta yrityksen toiminta pysyisi hyvin hallittavana, päätetään keskittyä vain niiden tuotteiden myyntiin, joiden osalta olemme ainoan maahantuojan asemassa.
1995
Yksi Smartenin historian merkittävimmistä vuosista. Viron markkinoilla saavutetaan aivan uusi taso, solmitaan yksinedustajan sopimus maailman suurimman päivittäistavaroiden valmistajan Procter & Gamblen kanssa. Näin varmistamme vakaiden ja tunnettujen tavaramerkkien toimittamisen Viron sisällä.
1994
Yritys ostaa ja rakentaa valmiiksi ensimmäisen varastoyksikön Peterburi-tiellä. Uudessa varastossa pystymme tarjoamaan koko maan kattavia tukkukauppapalveluita.
1993
Smarten aloittaa virolaisten perustajien pääoman turvin liiketoiminnan tukkukauppayrittäjänä. Elintarvikkeiden tuonnin lisäksi aloitetaan pian myös päivittäistavaroiden tuonti.