TUOTE-ERIEN OHJAAMISEN

Tuotevarastojen ohjaaminen antaa liikekumppanille parhaat edellytykset optimaalisten tavaramäärien laskemiseen ja tilausta tehdessään meidän asiantuntijoiden antamien neuvojen hyödyntämiseen.

Olemme kehittäneet  Smarten Logisticsin ohjelmiston, jossa huomioidaan kerättyjen tilastotietojen pohjalta saadut kuljetuksen mahdollisten viivästysten tiedot, tuotteiden luokittelu erilaisiin ABC-luokkiin, ohjelmisto laskee lisäksi tilauspäivän, määrittelee kuljetettavaksi lähetettävät tuotteet ja suorittaa muutkin toimet, jotka tarvitaan tuotemäärien ohjaamiseen ja asiakkaan kannalta parhaaseen lopputulokseen pääsemiseen.