Tavaroiden vastaanotto


AS Smarten Logistics Käyttää vastaanottamalla tavarakuljetuksia uusinta skannerijärjestelmää ja varastointiratkaisuja.  Järjestelmällä pidetään kirjaa saapuneista tavaroista ja alustaista sekä johdetaan niiden varastointia sekä taataan tavaravirtojen liikkuminen komplektointi- ja varastointialueiden välillä.

Käytetään johdottomia viivakoodilukulaitteita. Tavaroita vastaan ottaessa tarkistetaan sekä määrät, EAN koodit, parasta-enne että muu tavaroihin liittyvä tarpeellinen tieto. AS Smarten Logistics voi tarvitessa asioita myös tullissa, maksaa tuontiverot ja varastoida tavaran tullivarastoissa.
Web | Dreamcom