Visioon, missioon ja põhiväärtused


Ettevõte lähtub oma tegevuses järgmistest juhtpõhimõtetest:


Visioon


AS Smarten Logistics visiooniks on olla oma tegutsemispiirkonnas hinnatuim logistikateenuste pakkuja.Missioon


AS Smarten Logistics missiooniks on olla parim partner oma klientidele, tagades nende äri edu läbi efektiivsete logistikalahenduste.Põhiväärtused

AS Smarten Logistics põhiväärtused on:

 • USALDUSVÄÄRSUS
  • Ettevõte järgib oma tegevuses seadusandlust, vastavuskohustusi ja muid logistikateenuste valdkonnas kohaldatud nõudeid ja tunnustatud tegutsemistavasid. Ettevõte täidab endale lepingutega võetud kohustused.
  • Smartenlane on usaldusväärne – ta ei valeta ja ei varasta. Ta vastutab antud lubaduste ja tehtud tegude eest. Smartenlane austab inimesi enda ümber.
 • PÜHENDUMUS
  • Ettevõtte eesmärk on kvaliteetse logistikateenuse pakkumine, et tagada pidev klientide ja koostööpartnerite rahulolu ja pikaajaline koostöö.
  • Smartenlase eesmärk on saavutada alati parim tulemus, arvestades nii töö kvaliteeti kui hulka. Smartenlane on korrektne ja täpne oma töös, orienteeritud klientide vajaduste täitmisele
 • ARENDAMINE ja INITSIATIIVIKUS
  • Ettevõtte eesmärk on teenuse ja teenuse kvaliteedi ning ettevõtte teadmuse pidev areng. Selleks on loodud süsteem nii personali arengu, teenuse kvaliteedi kui ka keskkonnaalaste eesmärkide püstitamiseks ja monitoorimiseks, et oleks tagatud süsteemi pidev areng ja tulemuslikkus.
  • Smartenlane teab, et parimad tulemused ja efektiivseimad lahendused ei ole iseenesestmõistetavad. Parima tulemuse saavutamiseks tuleb olla aktiivne, analüüsida oma töölõiku, olla orienteeritud ettepanekute tegemisele oma töö parendamiseks.
 • HOOLIVUS
  • Ettevõte suhtub hoolivalt ja lugupidavalt kõikide huvipoolte ootustesse. Ettevõte arvestab oma tegevusega kaasnevate võimalike mõjudega ümbritsevale keskkonnale ning püüab vältida keskkonna asjatut saastamist.
  • Smartenlane on abivalmis – tema poole saab alati pöörduda ja julgelt abi küsida. Smartenlase igapäevane eesmärk on tagada nii sise- kui väliskliendi rahulolu – see tähendab, et igaüks pingutab selle nimel, et töö saaks õigeaegselt ja parimal viisil tehtud selleks, et häiritud ei oleks nii kolleegi, logistikapartneri kui kliendi tegevus.  Smartenlane arvestab oma tegevusega kaasnevate võimalike mõjudega ümbritsevale keskkonnale ning püüab vältida keskkonna asjatut saastamist.
Web | Dreamcom