ISO 9001:2008 sertifikaat 


Mais 2011 kiideti heaks Lloyds Register Quality Assurance Limited poolt heaks AS Smarten Logistics kvaliteedijuhtimissüsteem standardi ISO 9001:2008 alusel

Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutussfäär hõlmab logistikateenuse osutamist.


AS Smarten Logistics juhtkond on välja töötanud ja rakendanud oma juhtimissüsteemi kui vahendi:

a)     partneri nõuetele ja vajadustele vastavate teenuste pakkumisega seonduvate protsesside rakendamiseks ja tõendamiseks; 

b)    oma tegevuspõhimõtete elluviimiseks, kvaliteedieesmärkide saavutamiseks ja teenuste vastavuse tagamiseks partneriga kokkulepitud ning teistele spetsifitseeritud nõuetele.


Ettevõtte juhtkond rakendab, hoiab pidevalt töökorras ja parendab oma juhtimissüsteemi. Süsteemi raames on määratletud protsesside juhtimiseks ja teenuste vastavuse tagamiseks vajalik informatsioon, mille kättesaadavuse tagavad vastav käsiraamat, protseduurid, juhendid ja vormid.

Web | Dreamcom